Nabestaandenverzekering

Wat als? Je denkt er liever niet over na, maar toch kan het gebeuren dat jij of jouw partner komt te overlijden. Buiten het verlies en verdriet heeft een overlijden ook financiële gevolgen voor de achterblijvers. Om die zo beperkt mogelijk te houden kun je een overlijdensrisicoverzekering of nabestaandenverzekering afsluiten. Een verzekering die uitvaartkosten dekt wordt het meeste gekozen, omdat je deze kosten sowieso gaat maken wanneer je overlijdt en hier nabestaanden voor wilt beschermen. De volgende vier zijn populair in Nederland:

Compleet
 • 5/5
 • Vanaf €9,02 p/mnd
Goedkoop
 • 5/5
 • Vanaf €7,18 p/mnd
 • 4/5
 • Vanaf €10,25 p/mnd

Waarom een nabestaandenverzekering?

Als je komt te overlijden, heeft dit vaak grote financiële gevolgen voor je partner en/of gezin. De maandelijkse uitkering van de overheid of van het pensioenfonds is laag. Om de terugval in het inkomen te voorkomen kun je een aanvullende nabestaandenverzekering afsluiten.

Bij deze verzekering wordt na je overlijden, een maandelijkse uitkering betaald. De hoogte van dit bedrag wordt bepaald door het afgesproken totaalbedrag en van het aantal jaren dat er uitbetaald wordt.

Voor wie is deze verzekering geschikt?

Bij een nabestaandeverzekering kun je een uitkering laten betalen aan je partner, je kinderen, maar ook aan iemand anders. Per verzekering kunnen er verschillende voorwaarden van toepassing zijn.

De verzekering is het meeste geschikt voor nabestaanden die hoogst waarschijnlijk niet financieel op eigen benen kunnen staan nadat jouw inkomen wegvalt wegens overlijden.

Wat regelt de overheid?

Als je zelf komt te overlijden en je kinderen nog jonger dan 18 jaar zijn, komt je partner in aanmerking voor een nabestaandenuitkering (Anw).

Voorwaarden voor deze uitkering vind je op de website van SVB.

Nabestaandeverzekering en familie

Rekensom Anw uitkering

Als je partner parttime inkomsten uit loondienst heeft wordt er van de Anw een deel ingehouden. Stel dat het bruto-maandinkomen van je partner € 950 is.

De eerste € 797,10 wordt niet meegeteld. Er blijft over: € 950 – € 797,10 = € 152,90
Hiervan wordt 2/3 deel afgetrokken van de nabestaandenuitkering. Dit is 2/3 x € 152,90 = € 100,91.

Als je partner werkloos is en een uitkering van de WW ontvangt, wordt deze in zijn geheel van de Anw afgetrokken.

Meestal is de Anw-uitkering te laag om zonder financiële zorgen verder te leven. Om maandelijks extra inkomen te krijgen kun je een nabestaandenverzekering afsluiten.

Als je partner AOW ontvangt, krijg je na zijn of haar overlijden, een eenmalige AOW-overlijdensuitkering. Dit is het brutobedrag van een maand AOW-uitkering. Dit bedrag wordt netto uitbetaald.

Soorten nabestaandenverzekeringen

Er zijn 5 soorten nabestaandenverzekeringen die je kunt overwegen af te sluiten:

Bij een nabestaandenverzekering bepaal je zelf hoe hoog de uitkering is en hoe lang deze loopt. Het bedrag wordt maandelijks uitgekeerd aan je partner, kind of andere nabestaanden als je komt te overlijden. De belastingdienst kijkt wel naar de afspraken die er gemaakt zijn bij een samenlevingscontract of bij huwelijkse voorwaarden om te bepalen of er erfbelasting betaald moet worden. Dit kun je het beste overleggen met een financieel adviseur.

De gemiddelde kosten van een uitvaart liggen rond de 8000 euro. Dit zijn de eerste directe kosten waar jouw nabestaanden mee te maken krijgen. Door een uitvaartverzekering af te sluiten weet je zeker dat je uitvaart op jouw manier geregeld wordt en dat je je kinderen niet belast worden met hoge kosten. Er zijn 5 verschillende soorten uitvaartverzekering. Hier op de website van Zorgvaart kun je ze vergelijken en ontdekken welke het beste bij jou past.

Bij een erfrenteverzekering bepaal je zelf het bedrag dat uitbetaald wordt wanneer je vóór de einddatum van de verzekering komt te overlijden. Dit komt ten goede aan de achterblijvende kinderen. De premie wordt jaarlijks op basis van je leeftijd en het verzekerde bedrag aangepast. Het bedrag, ofwel de erfrente, wordt maandelijks uitgekeerd tot aan de afgesproken einddatum. Over het uitbetaalde bedrag moet in bepaalde gevallen erfbelasting worden betaald.

Als je een hypotheek hebt, is daar vaak een overlijdensrisicoverzekering aan gekoppeld, zodat je partner of gezin zonder zorgen in jullie huis kan blijven wonen. Er zijn verschillende types overlijdensrisicoverzekeringDeze die gekoppeld zijn aan het aflossingspatroon van je hypotheek. Zo kun je kiezen voor een verzekering waarbij het bedrag van de uitkering in de loop der jaren gelijk blijft, lineair daalt, of de annuïteitenaflossing van je hypotheek volgt. Meer informatie vind je op de website van de Consumentenbond. Zonder hypotheek kun je óók een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. De nabestaande krijgt dan een bedrag ineens uitgekeerd.

Veel mensen kiezen ervoor extra te sparen voor het pensioen in de vorm van banksparen, ook wel bancaire lijfrente genoemd. Als je zo’n lijfrente als aanvulling op je pensioen hebt opgebouwd maar komt te overlijden, kan dit niet rechtstreeks uitbetaald worden aan de nabestaanden. Zij moeten dan een nabestaandenlijfrente aankopen. Dat kan bij de bank waar de lijfrente vaststaat, maar zij kunnen ook bij een andere bank of verzekeraar een nabestaandenlijfrente afsluiten. De inleg voor een lijfrente via banksparen kun je aftrekken van je belastbaar inkomen. Over de uitkering van de nabestaandenlijfrente bij banksparen moet wel belasting worden betaald.

Algemene nabestaandenverzekering vs. overlijdensrisicoverzekering

De term nabestaandenverzekering en overlijdensrisicoverzekering worden vaak door elkaar gebruikt. Bij een nabestaandenverzekering wordt er maandelijks een bedrag uitgekeerd, terwijl er bij een overlijdensrisicoverzekering eenmalig een groot bedrag wordt uitgekeerd voor bijvoorbeeld het aflossen van jouw hypotheek.

Wat kost een nabestaandenverzekering?

Als je een nabestaandenverzekering wilt afsluiten, moet je eerst de gewenste uitkering bepalen. Hoe bereken je deze maandelijkse uitkering?

Eerst ga je het nabestaandenpensioen berekenen. Bepaal welke regelingen er van toepassing zijn en wat de totale inkomsten zullen zijn:

 • Komt je partner in aanmerking en wat is de hoogte van de Anw-uitkering?
 • Zijn er verzekeringen afgesloten, bijvoorbeeld overlijdensrisico voor je hypotheek?
 • Blijft je partner hetzelfde aantal uren blijven werken, of gaat deze minder werken?
 • Wat is de hoogte van het weduwenpensioen? Zoek uit bij het pensioenfonds waar je recht op hebt?

Bereken nabestaandenverzekering kostenHier zet je de kosten tegenover, zoals:

 • Kosten kinderopvang
 • Kosten voor levensonderhoud
 • Sparen voor grotere uitgaven of vakantie
 • Kosten voor school en studie van kinderen
 • Maandelijkse vaste lasten (woning, verzekering)

Als je hulp nodig hebt bij de berekening kun je meer informatie vinden op de website van het Nibud.

Voor het verschil in deze twee bedragen sluit je een nabestaandenverzekering af.

Buiten het bedrag en de gewenste looptijd wordt de hoogte van de premie bepaald door je leeftijd, je woonplaats en je gezondheid. Als roker ben je bijvoorbeeld duurder uit.

Hoe zit het met het nabestaandenpensioen?

Een nabestaandenpensioen is de verzamelnaam voor de uitkeringen van de Algemene Nabestaandenwet (Anw), het aanvullend nabestaandenpensioen van het bedrijf waar jij of je partner werkt en je eventuele levensverzekering.

Als je via je werkgever aangesloten bent bij een pensioenfonds, zoals het ABP, zijn er niet alleen speciale regelingen voor je partner en kinderen als je komt te overlijden, maar ook voor je ex-partner. De hoogte daarvan kun je terugvinden op je pensioenoverzicht.

Hoe vergelijk je de beste nabestaandenverzekeringen?

Op de website van Independer kun je voorbeelden vinden waarbij verschillende maatschappijen de premie berekenen. Buiten het bedrag, de gewenste looptijd en een al dan niet periodieke uitkering wordt de hoogte van de premie bepaald door je leeftijd, je woonplaats en je gezondheid.

Er zijn een aantal maatschappijen die een nabestaandenverzekering aanbieden met maandelijkse uitkering. Twee hiervan zijn TAF en Loyalis.

Laat je liever in één keer een bedrag uitkeren, dan kies je voor een overlijdensrisicoverzekering bij bijvoorbeeld ABN, Interpolis, Dela, Nationale Nederlanden, Centraal Beheer, Unive, Allianz, Asr of Fbto.

Via je werkgever krijg je soms ook een extra uitkering betaald. Sommige werkgevers kiezen ervoor om een collectieve nabestaandenverzekering voor hun personeel af te sluiten. In geval van overlijden wordt dan bijvoorbeeld 3 x het jaarsalaris uitgekeerd. Misschien een idee voor als je zelf werkgever bent? Meer informatie hierover vind je bij Dazure.

Vergelijken

Houdt er wel rekening mee dat de premie bij alle verzekeringen hoger wordt, als je later instapt. Daarnaast zijn de verzekeringen ook aan leeftijd gebonden:

Verzekeraar

Maximale aanvangsleeftijd

Maximale eindleeftijd

ABN Amro7085
Allianz6575
ASR Verzekeringen7075
Centraal Beheer6775
Dazure6580
Dela6474
FBTO6775
Interpolis (via Rabobank)6775
TAF7484

Bron: Consumentenbond

Voordelen & nadelen van het afsluiten van een aanvullende nabestaandenverzekering

Voordelen
✔️ Financiële zekerheid voor je partner en kinderen
✔️ Aanvulling als je geen of lage pensioenrechten hebt
✔️ In geval van echtscheiding en betaling van alimentatie door de partner
✔️Betaling van andere financiële verplichtingen

Nadelen
✖️ Lastiger om af te sluiten als je ouder bent
✖️ Er wordt alleen uitbetaald als je overlijdt binnen de looptijd
✖️ Medisch onderzoek is vaak verplicht
✖️ Premie is niet fiscaal aftrekbaar

Is een nabestaandenverzekering aftrekbaar?

De premie die je betaalt voor een nabestaandenverzekering is niet aftrekbaar.

Over de uitkering van een levensverzekering hoef je geen inkomstenbelasting te betalen.

Het kan zijn dat de uitkering wel als vermogen in box 3 wordt aangemerkt. Of dat zo is hangt onder andere van de datum van afsluiten af, maar ook hoe de financiële verdeling tussen jou en je partner is afgesproken.

Belastingdienst reglement

Conclusie

Het afsluiten van een nabestaandenverzekering vraagt een goede voorbereiding.

Afhankelijk van jouw financiële- en gezinssituatie is het raadzaam goed uit te zoeken welke manier van verzekeren het beste bij jou en bij je gezin of partner past. Hierbij is niet alleen de hoogte van de premie per maand aandachtspunt. Het uiteindelijke doel, bijvoorbeeld het dekken van uitvaartkosten, speelt een belangrijke rol in je keuze.

Wil je de kosten van je uitvaart verzekeren voor je nabestaanden, bekijk dan onderstaande verzekeraars voor meer informatie. Bekijk o.a. de gedekte diensten en bereken in enkele stappen je actuele premie.

Compleet
 • 5/5
 • Vanaf €9,02 p/mnd
Goedkoop
 • 5/5
 • Vanaf €7,18 p/mnd
 • 4/5
 • Vanaf €10,25 p/mnd
Scroll naar top